Servis vatrogasnih aparata OBAVEZAN ZAKONSKI ZA SIGURNO GAŠENJE